Enkele en dubbele meter

De een gebruikt een enkele meter voor energie en de andere een dubbele meter, maar weet je eigenlijk wel wat het verschil tussen beide is en waarom in sommige gevallen een dubbele meter goedkoper kan zijn? Als dat niet het geval is zullen we hieronder kort toelichten wanneer een dubbele meter rendabel kan zijn.

Enkele meter

Bij een enkele meter voor energie betaal je gewoon 1 tarief voor je energie. Er is namelijk maar 1 meter die de verbruikte energie opmeet, dus dat is vrij eenvoudig. Er is geen sprake van het meten van energie in piek- en daluren zoals met een dubbele meter wel het geval is.

Dubbele meter

Een dubbele meter meet de verbruikte energie zowel in de piekuren als in de daluren. Verbruik je dus veel energie in de daluren, dan kan een dubbele meter gunstig zijn, aangezien je in de daluren een lager energietarief betaalt je energie dus goedkoper is. Aan de andere kant betekent het vaak wel dat de energie die in de piekuren wordt verbruikt juist weer wat duurder is. De meeste mensen zullen hierdoor toch kiezen voor de enkele meter, maar bij veelvuldig energieverbruik in de daluren en juist minder in de piekuren zal een dubbele meter uiteindelijk wel eens de goedkoopste energie kunnen opleveren.

Previous post: